935631
DziśDziś103
WczorajWczoraj202
TygodniowoTygodniowo510
MiesięcznieMiesięcznie1112
ŁacznieŁacznie935631

.

Artykuły

regulamin rekreacyjny

INFORMACJE OGÓLNE:

Długość zjeżdżalni 5 m, nachylenie 13  %

Szerokość zjeżdżalni 1,74 m zakończona swobodnym spadkiem do basenu

Głębokość wody w  strefie lądowania ok. 1 m

 

ZASADY KORZYSTANIA:

  1. Zjeżdżalnia jest obiektem dostępnym dla wszystkich użytkowników pływalni
    i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.
  2. Tablica piktogramowa jest integralną częścią regulaminu.

3.    Ze zjeżdżalni samodzielnie mogą korzystać użytkownicy powyżej lat 12,
dzieci od lat 7 korzystają ze zjeżdżalni pod opieką opiekunów,
dzieci do lat 7 bezwzględnie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

4.    Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

5.    Zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową.

6.    Sprawdzić czy przez ślizg płynie woda. Zjazd na sucho jest zabroniony.

  1. Zjeżdżać swobodnie nie zatrzymując się.
  2. Przez cały czas trwania zjazdu należy obserwować obszar przed nogami tak, aby  w momencie jakiegokolwiek spotkania się z poprzednikiem zjazdu w porę zahamować, nie doprowadzając do zderzenia.
  3. Po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić miejsce lądowania
    i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni.
  4. Wszelkie zauważone usterki należy zgłosić ratownikowi natychmiast po opuszczeniu lądowiska.

11. Stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i pracowników pływalni.

12. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za stan strojów kąpielowych uszkodzonych lub obtarcia skóry w wyniku korzystania ze zjeżdżalni.

 

ZABRANIA SIĘ:

1.    Użytkowania zjeżdżalni, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna technicznie lub kiedy jest nieczynna.

2.    Wpychania osób na zjeżdżalnię.

3.    Wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu.

4.    Zjeżdżania w pozycjach zabronionych ( patrz tablica piktogramowa).

5.    Wchodzenia na zjeżdżalnie – „pod prąd”.

6.    Zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu.

7.    Pozostawiania bez opieki dzieci do lat 7.

8.    Wnoszenia na zjeżdżalnie ciężkich i ostrych przedmiotów.

9.    Aktów wandalizmu.

10. Zabrania się biegania po schodach, przepychania.

 

Prezes Krytej Pływalni Sportowo – Rekreacyjnej w Bolesławcu  Sp. z o.o.

joomla template 1.6